1. SPORAZUM SA USLOVIMA

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju pravno obavezujući sporazum sklopljen između vas, bilo lično ili u ime entiteta („vi“) i LifeChaCha („Kompanija“, „mi“, „nas“ ili „naš“), u vezi sa vašim pristupom na i korištenje web stranice lifechacha.com, kao i bilo kojeg drugog medijskog oblika, medijskog kanala, mobilnog web mjesta ili mobilne aplikacije koji je povezan, povezan ili na drugi način povezan s njima (zajedno, „Stranica“). Slažete se da ste pristupom stranici pročitali, razumjeli i pristali da budete vezani za sve ove Uslove korištenja. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, ONDA VAM JE IZRIČITO ZABRANJENO KORIŠĆENJE SAJTA I MORATE ODMAH PREKINUTI KORIŠĆENJE.

Dodatni uslovi i dokumenti koji se mogu povremeno postavljati na Stranicu su ovde izričito uključeni referencom. Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da s vremena na vrijeme izvršimo izmjene ili modifikacije ovih Uslova korištenja. Obavijestit ćemo vas o svim promjenama ažuriranjem datuma „Posljednje ažuriranje“ ovih Uvjeta korištenja, a vi se odričete bilo kakvog prava na primanje posebnih obavijesti o svakoj takvoj promjeni. Molimo vas da provjerite važeće Uslove svaki put kada koristite našu web stranicu kako biste razumjeli koji se Uslovi primjenjuju. Bićete podložni, i smatraće se da ste upoznati i da ste prihvatili, promene u svim revidiranim Uslovima korišćenja Vašim nastavkom korišćenja Sajta nakon datuma kada su takvi revidirani Uslovi korišćenja objavljeni.

Informacije koje se pružaju na web mjestu nisu namijenjene distribuciji ili korištenju bilo koje osobe ili entiteta u bilo kojoj jurisdikciji ili zemlji u kojoj bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti sa zakonom ili propisom ili koja bi nas podvrgla bilo kojem zahtjevu za registraciju u takvoj jurisdikciji ili državi . U skladu s tim, one osobe koje odluče pristupiti web mjestu s drugih lokacija to čine na vlastitu inicijativu i isključivo su odgovorne za poštivanje lokalnih zakona, ako i u mjeri u kojoj se primjenjuju lokalni zakoni.

Svi korisnici koji su maloljetni u jurisdikciji u kojoj borave (obično mlađi od 18 godina) moraju imati dozvolu i biti pod direktnim nadzorom roditelja ili staratelja za korištenje stranice. Ako ste maloljetnik, morate dati da vaš roditelj ili staratelj pročita i pristane na ove Uslove korištenja prije nego počnete koristiti stranicu.

2. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Ako nije drugačije naznačeno, web stranica je naše vlasništvo i svi izvorni kod, baze podataka, funkcionalnost, softver, dizajniranje web stranica, audio, video, tekst, fotografije i grafike na web mjestu (zbirno, „Sadržaj“) i zaštitni znaci, usluga oznake i logotipi sadržani u njima („Oznake“) su u našem vlasništvu ili pod nadzorom ili su nam licencirani i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima i raznim drugim pravima intelektualnog vlasništva i zakonima o nepoštenoj konkurenciji Sjedinjenih Država, međunarodnim zakonima o autorskim pravima, i međunarodne konvencije. Sadržaj i oznake nalaze se na web lokaciji „KAO JESU“ samo za vaše informacije i ličnu upotrebu. Osim što je izričito navedeno u ovim Uvjetima korištenja, nijedan se dio web stranice i nikakav Sadržaj ili Oznake ne mogu kopirati, reproducirati, agregirati, ponovno objavljivati, postavljati, objavljivati, javno prikazivati, šifrirati, prevesti, prenijeti, distribuirati, prodavati, licencirati ili na drugi način iskorištavati u bilo koje komercijalne svrhe, bez našeg izričitog prethodnog pismenog odobrenja.

Pod uslovom da ispunjavate uslove da koristite Stranicu, dodeljuje vam se ograničena licenca za pristup i korišćenje Stranice i za preuzimanje ili štampanje kopije bilo kog dela Sadržaja kojem ste pravilno stekli pristup isključivo za svoje lične, nekomercijalne koristiti. Zadržavamo sva prava koja vam nisu izričito data na i na Stranicu, Sadržaj i Oznake.

3. KORISNIČKA ZASTUPANJA

Korištenjem web stranice izjavljujete i jamčite da:

 • (1) imate pravnu sposobnost i slažete se da ćete se pridržavati ovih Uslova korišćenja;
 • (2) niste maloljetnik u jurisdikciji u kojoj živite, ili ako ste maloljetnik, dobili ste dozvolu roditelja za korištenje stranice;
 • (3) nećete pristupiti Stranici automatskim ili neljudskim putem, bilo putem bota, skripte ili na neki drugi način;
 • (4) nećete koristiti stranicu u bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu svrhu;
 • (5) vaše korištenje stranice neće kršiti nijedan primjenjiv zakon ili propis.

Ako pružite bilo kakve neistinite, netačne, netačne ili nepotpune podatke, imamo pravo obustaviti ili ukinuti vaš račun i odbiti bilo kakvu i svu trenutnu ili buduću upotrebu web stranice (ili bilo kojeg njegovog dijela).

4. ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Ne možete pristupati ili koristiti web stranicu u bilo koju drugu svrhu osim one za koju mi ​​stavljamo web lokaciju na raspolaganje. Web stranica se ne smije koristiti u vezi s bilo kakvim komercijalnim poduhvatima, osim onih koji su izričito odobreni ili odobreni od nas.

Kao korisnik Sajta, pristajete da ne:

 • Sistemski dohvaćajte podatke ili drugi sadržaj sa Web lokacije da biste kreirali ili kompajlirali, direktno ili indirektno, zbirku, kompilaciju, bazu podataka ili direktorijum bez pismenog odobrenja od nas.
 • Nasamarite, prevarite ili zavarajte nas i druge korisnike, posebno u bilo kojem pokušaju da saznate osjetljive informacije o računu, poput korisničkih lozinki.
 • Zaobići, onemogućiti ili na bilo koji drugi način ometati sigurnosne karakteristike Veb lokacije, uključujući funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kog Sadržaja ili nameću ograničenja upotrebe Veb lokacije i / ili Sadržaja koji se na njoj nalaze.
 • Po našem mišljenju, omalovažavamo, ocrnjujemo ili na bilo koji drugi način nanosimo štetu web lokaciji.
 • Koristite sve informacije dobijene sa stranice kako biste uznemiravali, zlostavljali ili naštetili drugoj osobi.
 • Nekorisno koristite naše usluge podrške ili podnosite lažne prijave zloupotrebe ili nedoličnog ponašanja.
 • Koristite Veb lokaciju na način koji nije u skladu sa svim važećim zakonima ili propisima.
 • Sudjelujte u neovlaštenom uokvirivanju web stranice ili povezivanju s njom.
 • Otpremite ili prenesite (ili pokušajte prenijeti ili prenijeti) viruse, trojanske konje ili drugi materijal, uključujući prekomjernu upotrebu velikih slova i neželjenu poštu (kontinuirano objavljivanje ponavljajućeg teksta), što ometa neprekidnu upotrebu i uživanje stranice ili bilo koje strane. modifikuje, narušava, remeti, mijenja ili ometa upotrebu, funkcije, funkcije, rad ili održavanje Web lokacije.
 • Sudjelujte u bilo kojoj automatiziranoj upotrebi sistema, poput korištenja skripti za slanje komentara ili poruka, ili korištenja bilo kog podataka, robota ili sličnih alata za prikupljanje i izdvajanje podataka.
 • Izbrišite obavijest o autorskim ili drugim pravima vlasništva sa bilo kojeg Sadržaja.
  Pokušajte se lažno predstavljati za drugog korisnika ili osobu ili koristiti korisničko ime drugog korisnika.
 • Otpremite ili prenesite (ili pokušajte prenijeti ili prenijeti) bilo koji materijal koji djeluje kao pasivni ili aktivni mehanizam za prikupljanje ili prijenos podataka, uključujući, bez ograničenja, jasne formate za razmjenu grafike („gifs“), 1 × 1 piksela, web greške, kolačiće , ili drugi slični uređaji (koji se ponekad nazivaju „špijunski softver“ ili „pasivni mehanizmi prikupljanja“ ili „pcms“).
 • Ometati, ometati ili stvarati neprimjeren teret na web lokaciji ili mrežama ili uslugama povezanim s web stranicom.
 • Uznemiravajte, gnjavite, zastrašujte ili prijete bilo kome od naših zaposlenih ili agenata angažovanih u pružanju bilo kojeg dijela Web lokacije vama.
 • Pokušaj zaobilaženja bilo kojih mjera web lokacije namijenjenih sprečavanju ili ograničavanju pristupa web lokaciji ili bilo kojem dijelu web lokacije.
 • Kopirajte ili prilagodite softver Veb lokacije, uključujući, ali bez ograničenja, Flash, PHP, HTML, JavaScript ili drugi kôd.
 • Osim ako to dozvoljava važeći zakon, dešifrirajte, dekompilirajte, rastavite ili obrnuti inženjering bilo koji softver koji sadrži ili na bilo koji način čini dio stranice.
 • Osim ako to može biti rezultat upotrebe standardne tražilice ili internet pretraživača, korištenja, pokretanja, razvoja ili distribucije bilo kojeg automatiziranog sistema, uključujući bez ograničenja bilo koji pauk, robot, uslužni program za varanje, strugač ili izvanmrežni čitač koji pristupa Stranici, ili korištenje ili pokretanje bilo koje neovlaštene skripte ili drugog softvera.
 • Koristite agenta za kupovinu ili agenta za kupovinu za kupovinu na Web lokaciji.
 • Bilo koju neovlašćenu upotrebu Web lokacije, uključujući prikupljanje korisničkih imena i / ili adresa e-pošte korisnika elektroničkim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene e-pošte ili stvaranja korisničkih računa automatskim putem ili pod lažnim izgovorom.
 • Koristite Web lokaciju kao dio bilo kakvog napora da se natječete s nama ili na bilo koji drugi način koristite Web lokaciju i / ili Sadržaj za bilo koji poduhvat ili komercijalno preduzeće koje donosi prihod.

5. DONOSI KORISNIKA

Stranica vas može pozvati da razgovarate, doprinesete ili učestvujete u blogovima, oglasnim pločama, online forumima i drugim funkcijama, i može vam pružiti priliku da kreirate, podnesete, objavite, prikažete, prenosite, izvodite, objavljujete, distribuirate, ili emitovati sadržaj i materijale nama ili na Web lokaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, tekstove, video, audio, fotografije, grafike, komentare, sugestije ili lične podatke ili drugi materijal (zajedno, „Doprinosi“).

Doprinose mogu vidjeti drugi korisnici Veb lokacije i putem nezavisnih veb lokacija. Kao takvi, bilo koji doprinosi koje prenosite mogu se tretirati kao nepovjerljivi i vlasnički zaštićeni. Kada kreirate ili stavite na raspolaganje bilo koji doprinos, time izjavljujete i jamčite da:

 • Stvaranje, distribucija, prenos, javno prikazivanje ili izvođenje i pristup, preuzimanje ili kopiranje vaših doprinosa ne krše i neće kršiti vlasnička prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu ili moralna prava bilo koje treće strane.
 • Vi ste kreator i vlasnik ili imate potrebne licence, prava, saglasnosti, izdanja i dozvole za upotrebu i da biste nas, Web lokaciju i druge korisnike Web lokacije ovlastili da koristimo vaše doprinose na bilo koji način predviđen Web lokacijom. Pravila korištenja.
 • Imate pisanu saglasnost, puštanje i / ili dozvolu svake pojedine osobe koja se može identifikovati u vašim Doprinosima da biste koristili ime ili sličnost svake takve identifikovane pojedinačne osobe kako biste omogućili uključivanje i upotrebu vaših priloga na bilo koji način predviđen od strane Sajt i ovi Uslovi korišćenja.
 • Vaši doprinosi nisu lažni, netačni ili obmanjujući.
 • Vaši prilozi nisu neželjeno ili neovlašteno oglašavanje, promotivni materijali, piramidalne sheme, lančana pisma, neželjena pošta, masovna pošta ili drugi oblici traženja.
 • Vaši doprinosi nisu opsceni, nepristojni, lascivni, prljavi, nasilni, uznemirujući, klevetnički, klevetnički ili na bilo koji drugi način neprihvatljivi (kako smo mi odredili).
 • Vaši doprinosi nikoga ne ismijavaju, ne izruguju, omalovažavaju, zastrašuju ili zlostavljaju.
 • Vaši doprinosi se ne koriste za uznemiravanje ili prijetnju (u pravnom smislu tih izraza) bilo kojoj drugoj osobi i za promociju nasilja nad određenom osobom ili klasom ljudi.
 • Vaši doprinosi ne krše nijedan važeći zakon, propis ili pravilo.
 • Vaši doprinosi ne krše privatnost ili prava na reklamiranje bilo koje treće strane.
 • Vaši doprinosi ne krše nijedan važeći zakon koji se odnosi na dječiju pornografiju ili na drugi način namijenjen zaštiti zdravlja ili dobrobiti maloljetnika.
 • Vaši doprinosi ne uključuju uvredljive komentare koji su povezani s rasom, nacionalnim porijeklom, spolom, seksualnim sklonostima ili fizičkim hendikepom.
 • Vaši doprinosi na drugi način ne krše niti povezuju sa materijalom koji krši bilo koju odredbu ovih Uslova korištenja, ili bilo koji primjenjivi zakon ili propis.

Bilo koja upotreba Web lokacije koja krši prethodno navedeno krši ove Uslove korištenja i može rezultirati, između ostalog, ukidanjem ili suspenzijom vaših prava na korištenje Web stranice.

6. LICENCA ZA DOPRINOS

Objavljivanjem vaših doprinosa na bilo kojem dijelu web-stranice, automatski odobravate, izjavljujete i jamčite da imate pravo da nam dodijelite neograničeno, neograničeno, neopozivo, trajno, neisključivo, prenosivo, besplatno, u potpunosti - plaćeno, svjetsko pravo i licenca za hostovanje, korištenje, kopiranje, reprodukciju, otkrivanje, prodaju, preprodaju, objavljivanje, emitiranje, preimenovanje, arhiviranje, skladištenje, keširanje, javno izvođenje, javno prikazivanje, preformatiranje, prevođenje, prijenos, izvod (u u cijelosti ili djelomično), i distribuirati takve Doprinose (uključujući, bez ograničenja, vašu sliku i glas) u bilo koju svrhu, komercijalnu, reklamnu ili neku drugu, i za pripremu izvedenih djela ili uključivanje u druga djela, takve doprinose, i odobravanje i ovlastiti podlicence prethodnog. Korištenje i distribucija može se dogoditi u bilo kojem medijskom formatu i putem bilo kojeg medijskog kanala.

Ova licenca primjenjivat će se na bilo koji oblik, medij ili tehnologiju koji su sada poznati ili su u budućnosti razvijeni, a uključuje našu upotrebu vašeg imena, imena kompanije i naziva franšize, prema potrebi, i bilo kojeg zaštitnog znaka, zaštitnog znaka, zaštitnog imena, logotipa, i lične i komercijalne slike koje pružate. Odričete se svih moralnih prava u svojim doprinosima i jamčite da moralna prava nisu drugačije utvrđena u vašim doprinosima.

Ne tvrdimo o bilo kakvom vlasništvu nad vašim Doprinosima. Zadržavate potpuno vlasništvo nad svim svojim doprinosima i bilo kojim pravima na intelektualnu svojinu ili drugim vlasničkim pravima koja su povezana sa vašim doprinosima. Ne odgovaramo za izjave ili izjave u svojim doprinosima koje ste dostavili na bilo kojem području na web stranici. Vi ste jedini odgovorni za svoje doprinose web mjestu i izričito se slažete da ćete nas osloboditi svake odgovornosti i suzdržati se od bilo kakvih pravnih postupaka protiv nas u vezi s vašim doprinosima.

Imamo pravo, prema svom isključivom i apsolutnom nahođenju, (1) da uredimo, redigujemo ili na drugi način promijenimo bilo koji doprinos; (2) da ponovo kategorizuje sve doprinose kako bi ih postavio na prikladnije lokacije na sajtu; (3) da unaprijed pregledate ili izbrišete bilo koji doprinos u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne najave. Nemamo obavezu da pratimo vaše doprinose.

7. LICENCA ZA MOBILNU APLIKACIJU

Koristite licencu

Ako stranici pristupate putem mobilne aplikacije, tada vam dajemo opozivo, neekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo da instalirate i koristite mobilnu aplikaciju na bežičnim elektroničkim uređajima u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom te da pristupite i koristite mobilni uređaj aplikacije na takvim uređajima striktno u skladu sa odredbama i uslovima ove licence za mobilnu aplikaciju sadržanu u ovim Uslovima korišćenja.

Nećete:

 • (1) osim kako to dozvoljava važeći zakon, dekompilirati, obrnuti inženjering, rastaviti, pokušati izvući izvorni kod ili dešifrirati aplikaciju;
 • (2) izvršiti bilo kakvu modifikaciju, adaptaciju, poboljšanje, poboljšanje, prevod ili izveden rad iz aplikacije;
 • (3) prekršiti sve važeće zakone, pravila ili propise u vezi sa vašim pristupom ili korištenjem aplikacije;
 • (4) ukloniti, izmijeniti ili prikriti bilo koje vlasničko obavještenje (uključujući bilo koje obavještenje o autorskom pravu ili žigu) koje smo postavili mi ili davači licence aplikacije;
 • (5) koristiti aplikaciju za bilo koji poduhvat koji stvara prihod, komercijalno preduzeće ili druge svrhe za koje nije dizajnirana ili namijenjena;
 • (6) učiniti aplikaciju dostupnom preko mreže ili drugog okruženja koje dozvoljava pristup ili korištenje više uređaja ili korisnika u isto vrijeme;
 • (7) koristiti aplikaciju za kreiranje proizvoda, usluge ili softvera koji je, direktno ili indirektno, konkurentan ili na bilo koji način zamjena za aplikaciju;
 • (8) koristiti aplikaciju za slanje automatiziranih upita na bilo koju web stranicu ili za slanje neželjene komercijalne e-pošte;
 • (9) koristiti bilo koje vlasničke informacije ili bilo koje naše sučelje ili naše drugo intelektualno vlasništvo u dizajnu, razvoju, proizvodnji, licenciranju ili distribuciji bilo koje aplikacije, pribora ili uređaja za korištenje s aplikacijom.

Apple i Android uređaji

Sljedeći uslovi se primjenjuju kada koristite mobilnu aplikaciju nabavljenu ili iz Apple Store-a ili Google Play-a (svaki „Distributor aplikacija”) za pristup web-mjestu:

 • (1) licenca koja vam je dodijeljena za našu mobilnu aplikaciju ograničena je na neprenosivu licencu za korištenje aplikacije na uređaju koji koristi Apple iOS ili Android operativne sisteme, kako je primjenjivo, iu skladu s pravilima korištenja navedenim u primjenjivi uslovi usluge distributera aplikacija;
 • (2) odgovorni smo za pružanje bilo kakvih usluga održavanja i podrške u vezi s mobilnom aplikacijom kao što je navedeno u odredbama i uvjetima ove licence za mobilnu aplikaciju sadržanu u ovim Uslovima korištenja ili kako je drugačije propisano važećim zakonom, a vi potvrđujete da svaki Distributer aplikacije nema nikakvu obavezu pružanja usluga održavanja i podrške u vezi s mobilnom aplikacijom;
 • (3) u slučaju bilo kakvog neuspjeha mobilne aplikacije da bude u skladu s bilo kojom primjenjivom garancijom, možete obavijestiti primjenjivog distributera aplikacija, a distributer aplikacije, u skladu sa svojim uvjetima i pravilima, može vratiti kupovnu cijenu, ako postoji, platio za mobilnu aplikaciju, iu maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, Distributer aplikacije neće imati nikakvu drugu garanciju u vezi s mobilnom aplikacijom;
 • (4) izjavljujete i jamčite da (i) se ne nalazite u zemlji koja je pod embargom vlade SAD-a ili koju je Vlada SAD označila kao zemlju koja podržava teroriste i (ii) niste navedeno na listi zabranjenih ili ograničenih strana američke vlade;
 • (5) morate se pridržavati važećih uslova ugovora treće strane kada koristite mobilnu aplikaciju, npr. ako imate VoIP aplikaciju, onda ne smijete kršiti njihov ugovor o bežičnoj usluzi podataka kada koristite mobilnu aplikaciju;
 • (6) potvrđujete i slažete se da su Distributeri aplikacija treći korisnici odredbi i uslova ove licence za mobilnu aplikaciju sadržanih u ovim Uslovima korištenja i da će svaki distributer aplikacija imati pravo (i smatra se da je prihvatio pravo) da nametnete odredbe i uslove u ovoj licenci za mobilnu aplikaciju sadržane u ovim Uslovima korišćenja protiv vas kao treće strane korisnika.

8. PODNESCI

Prihvaćate i slažete se da sva pitanja, komentari, sugestije, ideje, povratne informacije ili druge informacije u vezi sa Stranicom (“Podnesak”) koje nam date nisu povjerljive i da će postati naše isključivo vlasništvo. Posjedujemo isključiva prava, uključujući sva prava intelektualne svojine, i imaćemo pravo na neograničenu upotrebu i širenje ovih podnesaka u bilo koju zakonitu svrhu, komercijalnu ili drugu, bez priznanja ili naknade vama. Ovim se odričete svih moralnih prava na takve podneske, i ovime garantujete da su svi takvi podnesci originalni kod vas ili da imate pravo da podnesete takve podneske. Slažete se da protiv nas neće biti prigovora za bilo kakvo navodno ili stvarno kršenje ili pronevjeru bilo kojeg vlasničkog prava u vašim podnescima.

9. WEB STRANICA I SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Stranica može sadržavati (ili vam se može poslati putem web-mjesta) linkove na druge web stranice („Web stranice trećih strana“), kao i članke, fotografije, tekst, grafiku, slike, dizajn, muziku, zvuk, video, informacije, aplikacije , softver i drugi sadržaj ili stavke koje pripadaju trećim stranama ili potiču od njih (“Sadržaj treće strane”). Takve web stranice i sadržaj trećih strana ne istražujemo, nadziremo ili provjeravamo za tačnost, prikladnost ili potpunost od strane nas, i nismo odgovorni za bilo koje web stranice trećih strana kojima se pristupa putem stranice ili bilo koji sadržaj treće strane koji je objavljen na, dostupno putem ili instalirano sa stranice, uključujući sadržaj, tačnost, uvredljivost, mišljenja, pouzdanost, prakse privatnosti ili druge politike ili sadržane na web stranicama trećih strana ili sadržaju trećih strana. Uključivanje, povezivanje ili dozvoljavanje upotrebe ili instaliranja bilo kojih web stranica trećih strana ili bilo kojeg sadržaja treće strane ne podrazumijeva njihovo odobrenje ili odobravanje od strane nas.

Ako odlučite napustiti stranicu i pristupiti web stranicama trećih strana ili koristiti ili instalirati bilo koji sadržaj treće strane, to činite na vlastitu odgovornost i trebali biste biti svjesni da ovi Uslovi korištenja više ne vrijede. Trebali biste pregledati primjenjive odredbe i pravila, uključujući praksu privatnosti i prikupljanja podataka, bilo koje web stranice na koju se krećete sa stranice ili koja se odnosi na bilo koju aplikaciju koju koristite ili instalirate sa stranice. Sve kupovine koje obavite putem web stranica trećih strana vršit će se putem drugih web stranica i od drugih kompanija, i ne preuzimamo nikakvu odgovornost u vezi s takvim kupovinama koje su isključivo između vas i relevantne treće strane. Slažete se i potvrđujete da ne podržavamo proizvode ili usluge ponuđene na web stranicama trećih strana i smatrat ćete nas sigurnim od bilo kakve štete uzrokovane vašom kupovinom takvih proizvoda ili usluga. Osim toga, smatrat ćete nas sigurnim od bilo kakvih gubitaka koje ste pretrpjeli ili štete koja vam je nanesena u vezi ili na bilo koji način rezultat bilo kojeg sadržaja treće strane ili bilo kakvog kontakta sa web stranicama trećih strana.

10. OGLAŠAVAČI

Dozvoljavamo oglašivačima da prikažu svoje reklame i druge informacije u određenim područjima stranice, kao što su reklame na bočnoj traci ili reklame na banerima. Ako ste oglašivač, preuzimate punu odgovornost za sve reklame koje postavite na Stranicu i sve usluge koje se pružaju na Stranici ili proizvode koji se prodaju putem tih oglasa. Nadalje, kao oglašivač, jamčite i izjavljujete da posjedujete sva prava i ovlaštenja za postavljanje reklama na Stranicu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualne svojine, prava javnosti i ugovorna prava. Mi jednostavno obezbjeđujemo prostor za postavljanje takvih reklama i nemamo nikakav drugi odnos sa oglašivačima.

11. UPRAVLJANJE LOKACIJOM

Zadržavamo pravo, ali ne i obavezu, da:

 • (1) nadgledati Sajt radi kršenja ovih Uslova korišćenja;
 • (2) poduzeti odgovarajuće pravne radnje protiv svakoga ko, prema vlastitom nahođenju, krši zakon ili ove Uslove korištenja, uključujući, bez ograničenja, prijavu takvog korisnika organima za provođenje zakona;
 • (3) po sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, odbiti, ograničiti pristup, ograničiti dostupnost ili onemogućiti (u meri u kojoj je to tehnološki izvodljivo) bilo koji vaš doprinos ili bilo koji njegov deo;
 • (4) po sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, obaveštenja ili odgovornosti, da uklonimo sa Sajta ili na drugi način onemogućimo sve datoteke i sadržaj koji su prevelike veličine ili na bilo koji način opterećuju naše sisteme;
 • (5) na drugi način upravljati Stranicom na način dizajniran da zaštiti naša prava i imovinu i da olakša pravilno funkcionisanje Stranice.

12. POLITIKA PRIVATNOSTI

Brinemo o privatnosti i sigurnosti podataka. Korištenjem stranice slažete se da ćete biti vezani za našu Politiku privatnosti koja je objavljena na web stranici, koja je ugrađena u ove Uslove korištenja. Imajte na umu da se stranica nalazi u Sjedinjenim Državama. Ako pristupate Stranici iz bilo kojeg drugog regiona svijeta sa zakonima ili drugim zahtjevima koji regulišu prikupljanje, korištenje ili otkrivanje ličnih podataka koji se razlikuju od važećih zakona u Sjedinjenim Državama, onda kroz vašu kontinuiranu upotrebu Stranice, prenosite svoje podatke u Sjedinjene Američke Države i pristajete da se vaši podaci prenesu i obrađuju u Sjedinjenim Državama.

13. KRŠENJA AUTORSKOG PRAVA

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan na ili putem Web lokacije krši bilo koja autorska prava koja imate ili kontrolirate, odmah nas obavijestite koristeći dolje navedene kontakt podatke („Obavijest“). Kopija vaše obavijesti bit će poslana osobi koja je objavila ili pohranila materijal adresiran u obavijesti. Imajte na umu da prema važećem zakonu možete biti odgovorni za štetu ako u Obavijesti napravite značajne lažne prikaze. Stoga, ako niste sigurni da materijal koji se nalazi na web lokaciji ili je na nju povezan krši vaša autorska prava, prvo razmislite o tome da kontaktirate odvjetnika.

14. TRAJANJE I PRESTANAK

Ovi Uslovi korišćenja ostaju na punoj snazi ​​i na snazi ​​dok koristite Sajt.

BEZ OGRANIČAVANJA BILO KAKVE DRUGE ODREDBE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA, ZADRŽAVAMO PRAVO DA, PO NAŠEM ODLUČIVANJU I BEZ OBAVEŠTENJA ILI ODGOVORNOSTI, ZABRIMO PRISTUP I KORIŠTENJE SAJTA (UKLJUČUJUĆI BLOKIRANJE ODREĐENE ODREĐENE IP adrese) BEZ RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ZA KRŠENJE BILO KOGA ZASTUPANJA, GARANCIJE ILI UGOVORA SADRŽANOG U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ILI BILO KOJI VAŽEĆI ZAKON ILI PROPISI. MOŽEMO UKINUTI VAŠU KORIŠĆENJE ILI UČEŠĆE NA SAJTU ILI IZBRISATI BILO KOJI SADRŽAJ ILI INFORMACIJU KOJE STE OBJAVILI U BILO TRENUTKA, BEZ UPOZORENJA, PO NAŠEM SAMO ODLUČIVANJU.

Ako ukinemo ili suspendujemo vaš račun iz bilo kojeg razloga, zabranjeno vam je registrovanje i stvaranje novog računa pod vašim imenom, lažnim ili posuđenim imenom ili imenom bilo koje treće strane, čak i ako možda djelujete u ime treće zabava. Pored ukidanja ili obustave vašeg računa, zadržavamo pravo da poduzmemo odgovarajuće pravne radnje, uključujući neograničeno provođenje građanske, krivične i sudske pravne zaštite.

15. IZMJENE I PREKIDI

Zadržavamo pravo da promijenimo, modificiramo ili uklonimo sadržaj stranice u bilo koje vrijeme ili iz bilo kojeg razloga prema vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti. Međutim, nemamo obavezu ažurirati bilo koju informaciju na našoj web stranici. Također zadržavamo pravo da izmijenimo ili ukinemo cijeli ili dio stranice bez prethodne najave u bilo koje vrijeme. Nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, promjenu cijene, suspenziju ili ukidanje stranice.

Ne možemo garantirati da će stranica biti dostupna u svakom trenutku. Možda ćemo naići na hardver, softver ili druge probleme ili ćemo morati izvršiti održavanje vezano za Veb lokaciju, što će dovesti do prekida, kašnjenja ili grešaka. Zadržavamo pravo na promjenu, reviziju, ažuriranje, suspendovanje, ukidanje ili bilo kakvu drugu izmjenu stranice u bilo koje vrijeme ili iz bilo kog razloga bez prethodne najave. Slažete se da ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neprijatnosti nastale vašom nemogućnošću pristupa ili korištenja web stranice tijekom bilo kojeg zastoja ili ukidanja web stranice. Ništa u ovim Uslovima korišćenja neće se tumačiti kao obavezujući nas da održavamo i podržavamo Veb lokaciju ili da pružamo bilo kakve ispravke, ispravke ili izdanja u vezi s tim.

16. VLADO PRAVO

Ovi Uvjeti korištenja i vaše korištenje Stranice regulirani su i tumačeni u skladu sa zakonima države Iowa koji se primjenjuju na ugovore sklopljene i koji će se u potpunosti izvršavati unutar države Iowa, bez obzira na njen sukob zakona.

17. RJEŠAVANJE SPOROVA

Neformalni pregovori

Da bismo ubrzali rješavanje i kontrolirali troškove bilo kakvog spora, kontroverze ili potraživanja u vezi s ovim Uslovima korištenja (svaki „Spor“ i zajedno, „Sporovi“) koje ste pokrenuli ili vi ili mi (pojedinačno, „Strana“ i zajedno, “Strane”), Strane su saglasne da prvi pokušaju da pregovaraju o bilo kom Sporu (osim onih Sporova koji su izričito navedeni u nastavku) neformalno najmanje 15 dana pre pokretanja arbitraže. Takvi neformalni pregovori počinju nakon pismenog obavještenja jedne Strane drugoj Strani.

Vezna arbitraža

Svaki spor koji proizlazi iz ili u vezi s ovim ugovorom, uključujući bilo koje pitanje u vezi s njegovim postojanjem, valjanošću ili raskidom, uputit će se i konačno riješiti od strane Međunarodnog trgovačkog arbitražnog suda pod Evropskom arbitražnom komorom (Belgija, Brisel, Avenue Louise, 146) prema Pravilima ovog ICAC-a, koji se kao rezultat pozivanja na njega smatra dijelom ove tačke. Broj arbitara je __________. Sjedište ili pravno mjesto arbitraže je __________. Jezik postupka je __________. Mjerodavno pravo za ugovor je materijalno pravo __________.

ograničenja

Strane su saglasne da će svaka arbitraža biti ograničena na spor između Strana pojedinačno. U punoj meri dozvoljenoj zakonom, (a) nijedna arbitraža neće biti spojena sa bilo kojim drugim postupkom; (b) nema prava ili ovlasti da se bilo koji Spor arbitrira na osnovu grupne tužbe ili da se koriste postupci grupne tužbe, i (c) ne postoji pravo ili ovlaštenje da se bilo koji Spor pokrene u svojstvu navodnog zastupnika u ime javnosti ili bilo koje druge osobe.

Izuzeci od neformalnih pregovora i arbitraže

Strane su saglasne da sljedeći Sporovi ne podliježu gore navedenim odredbama koje se odnose na neformalne pregovore i obavezujuću arbitražu: (a) bilo koji Sporovi koji nastoje provesti ili zaštititi, ili koji se tiču ​​valjanosti, bilo kojeg od prava intelektualnog vlasništva Strane; (b) bilo koji spor koji se odnosi na navode o krađi, piratstvu, narušavanju privatnosti ili neovlašćenom korišćenju ili koji proizilazi iz njih; i (c) svaki zahtjev za oslobađanje od zabrane. Ako se utvrdi da je ova odredba nezakonita ili neprovediva, tada nijedna Strana neće odlučiti da arbitrira bilo koji Spor koji spada u taj dio ove odredbe za koji se utvrdi da je nezakonit ili neprovediv, a o takvom Sporu će odlučiti nadležni sud u okviru navedenih sudova za gorenavedenu nadležnost, a Strane se slažu da se potčine ličnoj nadležnosti tog suda.

18. ISPRAVKE

Na web stranici mogu postojati informacije koje sadrže tipografske greške, netačnosti ili propuste, uključujući opise, cijene, dostupnost i razne druge informacije. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da promijenimo ili ažuriramo informacije na stranici u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave.

19. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

SAJT JE OBEZBEĐEN NA OSNOVU KAKAV JE I DOSTUPAN. SLAŽETE SE DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA I NAŠIH USLUGA BITI NA VAŠ VELIKI RIZIK. U NAJVEĆOJ MJERI KOJI JE DOZVOLJENO ZAKONOM, ODRIČEMO SE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, U VEZI SA SAJTOM I VAŠOM KORIŠĆENJEM, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE, NEZVIDNE GARANCIJE. NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE ILI IZJAVE O TAČNOSTI ILI KOMPLETNOSTI SADRŽAJA SAJTA ILI SADRŽAJA BILO KAKVE VEB STRANE POVEZANE SA SAJTOM I NEĆEMO PREUZIMATI NIKAKVU ODGOVORNOST, ODGOVARNOST, PREUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH 1. ZA GREŠKE 2 3) LIČNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE, BILO KOJE PRIRODE, KOJA JE REZULTAT VAŠEG PRISTUPA I KORIŠĆENJA SAJTA, (4) BILO KOJI NEOVLAŠĆENI PRISTUP ILI UPOTREBA NAŠIH SIGURNIH SERVERA I/ILI BILO KAKVE/SVE OSOBE I SVE OSOBE TAMO POČUVANO, (5) BILO KOJI PREKIDA ILI PRESTANAK PRENOSA NA LOKACIJU ILI SA NJEGA, (6) BILO KAKVE BUGOVE, VIRUSE, TROJANSKI KONJI ILI SLIČNO KOJI SE MOGU PRENOSITI NA ILI KROZ SAJT BILO KOJI TREĆI/TREĆI XNUMX) BILO KAKVE GREŠKE ILI PROPUSTKE U BILO KOM SADRŽAJU I MATERIJALU ILI ZA BILO KOJI GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALE KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOJEG SADRŽAJA POSTAVLJENOG, PRENOŠENOG ILI NA DRUGIM KAKO DOSTUPAN PREKO SAJTA. NE GARANTUJEMO, PODRŽAVAMO, GARANTUJEMO, ILI PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJE SE OGLASI ILI NUDI TREĆA STRANA KROZ SAJT, BILO KOJU HIPERLINKOVANU VEB STRANU, ILI BILO KOJU FEB-STRANU KOJU SE KOJE ODNOSI ILI MOBILOŠKI OGLASI NEMOJTE BITI STRANA ILI NA BILO KOJI NAČIN BITI ODGOVORAN ZA PRAĆENJE BILO KAKVE TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I BILO KAKVE TREĆE STRANKE PROIZVODA ILI USLUGA. KAO I KOD KUPOVINE PROIZVODA ILI USLUGE PREKO BILO KOGA MEDIJUMA ILI U BILO KOJEM OKRUŽENJU, TREBA DA SE NAJBOLJE PROSUDITE I BUDITE OPREZNIM TAMO DA JE PRIMJENO.

20. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NIKADA MI ILI NAŠI DIREKTORI, ZAPOSLENICI ILI AGENTI NEĆEMO ODGOVORITI VAMA ILI BILO TREĆOJ STRANI ZA BILO KOJU NEPOSREDNU, NEPOSREDNU, POSLEDIČNU, PRIMERNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI KAZNIVU ŠKODU, UKLJUČUJUĆI IZGUBITELJ, GUBITAK, GUBITAK ILI OSTALE ŠTETE IZ VAŠE KORIŠTENE STRANICE, ČAK I DA SMO BILI SAVJETENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

21. NEDOSTATAK

Saglasni ste da ćete nas braniti, obeštetiti i držati nas bezopasnim, uključujući naše podružnice, filijale i sve naše službenike, agente, partnere i zaposlenike, od i protiv bilo kakvog gubitka, štete, odgovornosti, potraživanja ili zahtjeva, uključujući razumne advokate ' naknade i troškovi koje je napravila bilo koja treća strana zbog ili proizašli iz: (1) vaših doprinosa; (2) korišćenje Sajta; (3) kršenje ovih Uslova korišćenja; (4) svako kršenje vaših izjava i garancija navedenih u ovim Uslovima korišćenja; (5) vaše kršenje prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualne svojine; ili (6) bilo kakvog otvorenog štetnog čina prema bilo kojem drugom korisniku Stranice sa kojim ste se povezali putem Stranice.

Bez obzira na prethodno navedeno, zadržavamo pravo, na vaš račun, da preuzmemo isključivu odbranu i kontrolu bilo kojeg predmeta za koji ste dužni da nas obeštetite, a vi se slažete da ćete o vašem trošku sarađivati ​​s našom odbranom takvih zahtjeva. Uložit ćemo razumne napore da vas obavijestimo o bilo kojoj takvoj tužbi, radnji ili postupku koji podliježu ovoj odšteti nakon što to saznamo.

22. KORISNIČKI PODACI

Zadržat ćemo određene podatke koje prenesete na Stranicu u svrhu upravljanja radom Stranice, kao i podatke koji se odnose na vaše korištenje Stranice. Iako vršimo redovne rutinske sigurnosne kopije podataka, vi ste isključivo odgovorni za sve podatke koje prenosite ili koji se odnose na bilo koju aktivnost koju ste poduzeli koristeći Stranicu. Slažete se da nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak ili oštećenje takvih podataka i ovim se odričete bilo kakvog prava na tužbu protiv nas koja proizilazi iz bilo kakvog takvog gubitka ili oštećenja takvih podataka.

23. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA, TRANSAKCIJE I POTPISI

Posjećivanje stranice, slanje e-pošte i popunjavanje onlajn obrazaca predstavljaju elektronsku komunikaciju. Pristajete na primanje elektroničkih komunikacija i slažete se da svi ugovori, obavještenja, otkrivanja i druga komunikacija koju vam dostavljamo elektronskim putem, putem e-pošte i na web stranici, zadovoljavaju sve zakonske zahtjeve da takva komunikacija bude u pisanoj formi. OVIM PRISTAJETE NA UPOTREBU ELEKTRONSKIH POTPISA, UGOVORA, NALOGA I DRUGIH EVIDENCIJA, I NA ELEKTRONSKO ISPORUČIVANJE OBAVJEŠTAJA, POLITIKA I EVIDENCIJA O TRANSAKCIJAMA KOJE SU POKRETALI ILI ZAVRŠENI OD STRANE NAS. Ovim se odričete bilo kakvih prava ili zahtjeva prema bilo kojim statutima, propisima, pravilima, uredbama ili drugim zakonima u bilo kojoj jurisdikciji koji zahtijevaju originalni potpis ili isporuku ili zadržavanje neelektronskih zapisa, ili plaćanja ili odobravanja kredita na bilo koji drugi način nego elektronskim sredstvima.

24. KORISNICI I STANOVNICI KALIFORNE

Ako bilo koja pritužba kod nas nije na zadovoljavajući način riješena, možete kontaktirati Jedinicu za pomoć pri žalbama Odjela za potrošačke usluge Kalifornijskog odjela za potrošačke poslove u pisanom obliku na 1625 North Market Blvd., Suite N112, Sacramento, California 95834 ili putem telefona na ( 800) 952-5210 ili (916)445-1254.

25. RAZNO

Ovi Uvjeti korištenja i sve politike ili pravila rada koja smo objavili na Stranici ili u vezi sa Stranicom predstavljaju cjelokupni ugovor i razumijevanje između vas i nas. Naš propust da iskoristimo ili sprovedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja neće delovati kao odricanje od takvog prava ili odredbe. Ovi Uslovi korišćenja funkcionišu u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. Možemo prenijeti bilo koja ili sva naša prava i obaveze drugima u bilo koje vrijeme. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, kašnjenje ili nedjelovanje uzrokovano bilo kojim uzrokom izvan naše razumne kontrole. Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ili dio odredbe ovih Uvjeta korištenja nezakonita, ništavna ili neprovediva, smatra se da je ta odredba ili dio odredbe odvojena od ovih Uvjeta korištenja i ne utiče na valjanost i provedivost bilo kojeg preostalog odredbe. Između vas i nas nema zajedničkog ulaganja, partnerstva, zapošljavanja ili agencijskog odnosa kao rezultat ovih Uvjeta korištenja ili korištenja stranice. Slažete se da se ovi Uslovi korišćenja neće tumačiti protiv nas na osnovu toga što smo ih sastavili. Ovim se odričete svake i svih odbrana koje možete imati na osnovu elektronskog oblika ovih Uslova korišćenja i nepostojanja potpisivanja od strane strana za izvršenje ovih Uslova korišćenja.